Odpověď na všechny problémy

Posted by on Dub 5, 2017 in Blog | No Comments

Lidé hledají štěstí.

Žijeme ve světě, který je plný násilí. Bible říká, že žijeme v těle hříchu a smrti (Římanům 6:6; 7:24), které je základem pro různé druhy chtíče (Efezským 2:3; 4:22).

Je možné najít štestí a spokojenost?

Přesto všechno co se kolem nás může dít, existuje něco, co nás může učinit šťastnými. Bůh nám ukazuje v Žalmu 1:2, že (Šťastný člověk) nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.

Jeden z významů slova „zákon“ je „to co nás Bůh skrze své Slovo […]

Pozor!! 1.2.2015 není bohoslužba

Posted by on Led 31, 2015 in Jiné | No Comments

Uvidíme se 8.2. 2015

Opravdový křesťanský život

Posted by on Čvn 9, 2013 in Křesťanský život | No Comments

2.6.2013 neděle – P.Petr Tyll – Římanům 6 – Naše identita je Kristus

9.6.2013 neděle – P.Petr Tyll – Na co hledíme a co hledáme? Co znamená „hledat“?

Slovo Pastora Johna Love pro mláděž

Posted by on Čvn 8, 2013 in Slovo pro mládež | No Comments

Pastor John Love (anglicky s následným českým překladem)

1. Postoj milosti

2. Boží jméno

3. Subjektivita

4. Jak mít dobrý vztah?

Výchova dětí a teenagerů

Posted by on Čvn 8, 2013 in Vztahy a rodina | No Comments

Pastor Brian Lange

Teenager (adolescent) – období puberty

Teenager je anglické označení pro mladého člověka (adolescenta), často ještě v období dospívání (pubertě). Psychologicky adolescenci charakterizuje postupné konsolidování duševního života (proti krizím a labilitě puberty), krystalizace postojů a názorů a zejména rozumově psychické zrání. Je to čas formování samostatného vztahu s Bohem.

1. část – možná tendence teenagerů oddělit se od rodiny

2. část – řešení a znovunavázání vztahu s teenagerem

 

Výklad 1. listu Janova

Posted by on Čvn 8, 2013 in 1. list Janův | No Comments

1. Jan 3: 7-8 Biblická definice člověka, který žije spravedlivě a zbožně

Muž a žena – jejich rozdílné myšlení, specifický pohled a jejich vztah (3 díly)

Posted by on Čvn 8, 2013 in Vztahy a rodina | No Comments

Třídílná série, mluvčí: Pastor Jon Boyce (UK)

Modlitební kalendář GGWO

Posted by on Bře 14, 2013 in Jiné | No Comments

Stáhněte si prosím modlitební kalendář Greater Grace na měsíc

Theantrické jednání

Posted by on Úno 16, 2013 in Studium Bible | No Comments

Úvod z knihy Dr. Carla H. Stevense – Theantrické jednání

Od zrodu církve čelí křesťané otázce jak ukázat v hliněných nádobách nekonečného Boha konečnému člověku. Proces Theantrického jednání je jediným způsobem, jak může křesťan ve svém smrtelném těle zjevovat pravou Boží povahu ostaním věřícím v Těle Kristově – církvi i lidem ve ztraceném, umírajícím světě. Termín „Theantrický“ pochází z řeckých slov theos – Bůh a anthropos – člověk. K Theantrickému jednání dochází, když je člověk, coby nádoba, podřízen Božímu plánu a […]

Žiješ zákonem, nebo milostí?

Posted by on Úno 6, 2013 in Studium Bible | No Comments

Překlad článku ARE YOU LIVING BY LAW OR GRACE? od slavného kazatele William R. Newella

Místo aby požehnal lidu, jen na základě zaslíbení, což znamená zcela na základě Kristovi budoucí práce, Bůh říká: „Pokud dodržíte můj zákon, požehnám vám“. Nejdříve poslušnost, pak požehnání, tak to funguje pod zákonem. Nezbývá nic jiného o co se opřít, než na jejich přítomnou poslušnost. I když si vzpomenou na to, že jsou Božím vyvoleným lidem, na základě Boží smlouvy se jejich otci: ale mezitím […]

Obecně zneužívané pasáže Bible – Matouš 7:21-23

Posted by on Úno 5, 2013 in Studium Bible | No Comments

Matouš 7:21-23
Tato pasáž je také velice často zneužívána k manipulaci strachem šiřiteli zákonického Lordship Salvation jako důkaz, že tzv. „spásná“ víra se musí projevit ve skutcích. Pozornému studentu Bible je však zřejmé, že pokud tuto pasáž vyložíme jako pojednávající o vztahu znovuzrození a skutků, nutný závěr je právě opačný – tato pasáž vyvrací falešný koncept, že skutky jsou důkazem spásy. Lidé zmínění v této pasáži totiž měli skutky a přesto nebyli znovuzrozeni, v. 22, 23.

Navíc, v přímém kontextu této […]

Obecně zneužívané pasáže Bible – Matouš 7:15-20

Posted by on Úno 5, 2013 in Studium Bible | No Comments

Matouš 7:15-20

Tato pasáž je propenenty zákonického Lordship Salvation překrucována podobně jako Jan 15:1-8, když je zneužívána k argumentaci o tom, že ovoce je nezbytným důkazem spásy*136. Klíčová myšlenka se nachází ve verši 16: „[ty falešné] proroky poznáte podle ovoce“(v. 20). Dle kontextu, se tedy této pasáži se mluví specificky o falešných prorocích (v. 15), ne v obecném smyslu o lidech kteří prohlašují, že jsou věřící. Přesněji řečeno, test v Matoušovi 7:15-20 se netýká rozpoznávání něčí spásy, ale rozpoznání jestli daný […]

Církev větší milosti – Greater Grace Vasa a Pastoři GG ve Finsku

Posted by on Led 21, 2013 in Jiné | No Comments

Církev větší milosti – Greater Grace Vasa a Pastoři GG ve Finsku uvedeni v newsletteru Grace Life Ministries.

odkaz na Dr. Charles Bing – Grace Life Ministries

Co se stalo v momentě, kdy jsme přijali Krista?

Posted by on Led 11, 2013 in Studium Bible | No Comments

Co se stalo v momentě, kdy jsme přijali Krista?
Dr. Carl H. Stevens

Co se stalo v momentě, kdy jsem do života přijal Krista? – aneb Jak si přivlastnit život z Božího Slova. 90 pravd o našem životě v Kristu.

4.11.2012 Neděle AUDIO kázání Pastor Petr – Je náš křesťanský život práce těla, v marnosti naší mysli, nebo práce lásky v mysli Kristově? Židům 6:9,10

Posted by on Lis 5, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

4.11.2012 AUDIO kázání Pastor Petr – Je náš křesťanský život práce těla, nebo práce lásky?

Domnívá-li se někdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame své srdce; jeho zbožnost je marná. (Jakub 1:26)

Jen práce lásky má z Božího pohledu význam. Práce těla je marná. Práce těla je zjevena komunikací křesťana. Je komunikace křesťana hořkost, zuřivost a hněv a dokonce špatnost (jednání s cílem ublížit a škodit práci Ježíše Krista na zemi?). Nebo jeho komunikace odpovídá pravdě o tom, […]

30.10.2012 Bible mluví Poděbrady – Kdo si myslíš, že jsi, že tupíš jiného? (O Boží ochraně věřícího, který je pomlouván)

Posted by on Říj 31, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

AUDIO MP3 – Pastor Petr – Římanům 14:4 Kdo jsi ty, abys tupil cizího služebníka? Svému Pánu stojí nebo padá. Ano, a bude pozdvihnut, vždyť Bůh má moc ho postavit.

nedělní kázání – Žalm 19 část 4. – Posvěcení Boží milostí skrze víru v Jeho slovo

Posted by on Říj 22, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

21.10.2012 AUDIO kázání Pastor Petr – Posvěcení Boží milostí skrze víru

Spása i posvěcení je milostí skrze víru v Jeho slovo

Boží jednání s Izraelem, kterého Bůh vykoupil a vysvobodil z Egypta svou milostí. Průchod Rudým mořem je obrázkem spásy věřícího. Průchod Izraele do zaslíbené země je obrázkem vstoupení do odpočinutí, společenství s Bohem – křesťanského života radosti a posvěcení. Bůh naplánoval pro Izrael, že společenství bude na stajném základě, jako jejich spása – na základě Boží síly a na základě Boží […]

Žalm 19 část 3. – setkání církve v Poděbradech

Posted by on Říj 22, 2012 in AUDIO MP3, Misije | No Comments

16.10.2012 AUDIO kázání Pastor Petr 20121016_z19_3_podebrady