Evangelium Milosti vs. Evangelium Pokání – pastor Tomáš

Posted by on Lis 30, 2012 in AUDIO MP3, Misije, Téma MILOST | No Comments

(Pavlovo a Boží) evangelium Milosti Ježíše Krista versus evangelium Pokání Jana Křtitele.
Zákonictví Vás nic nestojí, milost Vás stojí všechno (položení života).
Milostí jsme začali, milostí pokračujeme a dokončíme.

Otrok, syn, syn a nebo syn – pastor Tomáš

Posted by on Lis 17, 2012 in AUDIO MP3, Misije | No Comments

Křesťan může žít v domě svého Otce jako otrok, jako syn, nebo syn a nebo syn!
Je to na nás. Tak nedělejme „Hagaroviny!“

Žalm 19 část 3. – setkání církve v Poděbradech

Posted by on Říj 22, 2012 in AUDIO MP3, Misije | No Comments

16.10.2012 AUDIO kázání Pastor Petr 20121016_z19_3_podebrady

Biblická studia a evangelizace v Poděbradech – Jsme Bohem milovaní – naše identita v Kristu

Posted by on Říj 2, 2012 in AUDIO MP3, Misije | No Comments

audio: Jsme Bohem milovaní – naše identita v Kristu (list Judův) – Pastor Petr

Jak udělat, aby lidé milovali Krista? (Ústí n/Labem) – pastor Tomáš

Posted by on Říj 1, 2012 in AUDIO MP3, Misije | No Comments

Jak udělat, aby lidé milovali Krista?
Jak udělat, abychom my sami milovali Krista?
Jak udělat, abychom milovali lidi?

Biblická studia a evangelizace v Poděbradech – Nepřizpůsobujme se vnější formě, buďme proměňováni uvnitř

Posted by on Srp 22, 2012 in AUDIO MP3, Misije | No Comments

Jan 15:14,15 Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji.  Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán; nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého Otce.

Římanům 12:1-2 Prosím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná (logikos) služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou [své] mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je […]

Nic není nemožné – pastor Tomáš

Posted by on Srp 17, 2012 in AUDIO MP3, Misije | No Comments

Nic není nemožné.mp3

A říkám to znovu..NIC není nemožné.
Dokonce i panna může porodit dítě.

Co je pravda? (Vídeň) – pastor Tomáš

Posted by on Srp 15, 2012 in AUDIO MP3, Misije | No Comments

Co je pravda.mp3

Biblická studia z misijního výletu do Vídně?
Pravda NENÍ relativní, je ABSOLUTNÍ (a skandální).

Biblická studia Dobrčice – Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve své generaci; Noe chodil s Bohem

Posted by on Srp 11, 2012 in AUDIO MP3, Misije | No Comments

Genesis 6:9 Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve své generaci; Noe chodil s Bohem. – biblická studia (mp3) pastor Petr

 

 

Evangelizace a biblická Studia v Poděbradech – Ve společenství s Bohem Všemohoucím (Genesis 17:1)

Posted by on Srp 8, 2012 in AUDIO MP3, Misije | No Comments

Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu: Já jsem Bůh Všemohoucí. Choď přede mnou a buď dokonalý. (Genesis 17:1) Abraham nebyl dokonalý sám v sobě, nežil v náboženství „pro Boha bez Boha“, ale v osobním vztahu. Několikrát vědomě lhal v přímém rozporu s Božím zaslíbením, měl strach, měl mimomanželský sexuální poměr a přesto, je to on, kdo je později nazýván otcem naší víry (Římanům 4:16).

Užasná milost – pastor Tomáš

Posted by on Čvn 19, 2012 in AUDIO MP3, Misije, Téma MILOST | No Comments

ÚŽASNÁ MILOST.
Třetí z trojice kázání na milost, která nám nedává jen druhou šanci, ale šanci a šanci a šanci a šanci…

Poděbrady 19. června 2012
Pastor Tomáš

Skandální milost – pastor Tomáš

Posted by on Kvě 30, 2012 in AUDIO MP3, Misije, Téma MILOST | No Comments

Spaseni jsme MILOSTÍ, ne skutky, ne vírou, ale MILOSTÍ (Ef 2v8). Milost je naprosto skandální, a proto ji tolik milujeme. Kázání z misií v Poděbradech.

Misije Poděbrady

Posted by on Dub 9, 2012 in Misije | No Comments

Poděbrady jsou nádherné město s bohatou historií, kde žije přibližně 14 tisíc obyvatel. Při sčítaní lidu roku 2001 se hlásilo k víře 28% obyvatelstva.
Lidé, které jsme na evangelizaci potkali, byli velice otevření a naslouchali evangeliu. Mohli jsme potkat mnoho mladých lidí. Mladí lidé mají velký potenciál, nepřijímají vše nekriticky, nemají ještě zdeformovanou mysl mediální masáží a jsou otevřeni samostatnému zamyšlení se nad dobrou zprávou o milosti Boží!

Štědrý večer – pastor Tomáš

Posted by on Pro 24, 2011 in AUDIO MP3, Misije | No Comments

Štědrý večer – pastor Tomáš.mp3. České vánoční tradice, věštění, čarodějnictví a vzývání démonů v našich domácnostech o Štědrém večeru, namísto uctívání skutečného Krista. A skutečný význam Slova, které se stalo tělem.

Misije Bělehrad 04

Posted by on Lis 20, 2011 in Misije | No Comments

Danielo se chtěl zase setkat, ale čekal na nás v druhém McDonaldu na jiném konci Bělehradu..moje chyba, ale nezlobil se, večer ještě psal,jestli se zase setkáme.

Odjíždíme z Bělehradu autem do vesnice Kovim. Máme zde domluvená Biblická studia u Baptistů.
V jediné místnosti 3×2,5m s kamny na dřevo se nás za chvíli tísní asi 20lidi. Všichni Srbi, krom mě a Lukáše.
7lidí na jednom gauči,ostatní na židlích apod. Je tu ještě jedna místnost, ta ale má rozbitá okna. Proč to neopravili? Nemají […]

Misije Bělehrad 03

Posted by on Lis 20, 2011 in Misije | No Comments

Klasická srbská snidane, volské oko, kafe, ..potom učení na pokoji na téma Praktická Církev.

Pak vyrážíme na nejnebezbečnější část naší misie. DŽAMIJA.
Modlili jsme se ať nás Bůh vede, ochraňuje ať máme jeho mysl, srdce, slova… věděli jsme, že teď to budem potřebovat víc než kdy jindy.. věděli jsme, že nás totiž čeká DŽAMIJA.

Evropský islám je slabší odvar toho pravého. Ten pravý islám je převážně v pákistánu a na východě a taky na Balkánu, v Srbsku.
Dle CIA je nejvíc islámských teroristických buněk […]

Misije Bělehrad 02

Posted by on Lis 19, 2011 in Misije | No Comments

Po modlitbě po snídani a krátkém slovu z Bible (Bůh hledá vůdce..Adame, kde jsi) vyrážíme..

Prohlédli jsme si roztřilenou budovu a jdeme dál ..

Vstupujeme do ortodoxního kostela, který je druhý největší na světě.
Svíčky, ikony, ..
Lidé se klaní, líbají ikony, líbají kříže…

To vše naživo před našima očima,
málem jsem se rozplakal.

Andžela nám tvrdí, že její otec vede církev a má ve své církvi obraz, který namaloval sv.Lukáš. jeden ze čtyř, které jsou na světě. Má uzdravující moc,tvrdí.

Setkáváme se s Danielem z předešlého večera. […]

Misije Bělehrad 01

Posted by on Lis 18, 2011 in Misije | No Comments

Odjezd z Prahy v čas, jedli jsme Burger King,
jsme na cestě busem Student Agency, zatímco moje rodina zůstala doma.. Elizabetka začíná zvracet, Davídek brečí, Eva zatím nebrečí a zvládá to statečně…útoky?

V Brně zastávka evangelizujeme Rómy,
pak cesta do Vídně dojeli jsme včas.
P.Dragan nás má vyzvednout, ale bouchlo mu na dálnici kolo, roztržený blatník apod. …budeme čekat 6hodin…útoky?

Chodíme po Vídni, potkáváme a evangelizujeme skupinku Srbů, kteří jsou „shodou náhod“ z Bělehradu.
Potkáváme se s p.Draganem, jdeme spát cca v.01:15 a zítra vyrážíme na […]