Odpověď na všechny problémy

Posted by on Dub 5, 2017 in Blog | No Comments

Lidé hledají štěstí.

Žijeme ve světě, který je plný násilí. Bible říká, že žijeme v těle hříchu a smrti (Římanům 6:6; 7:24), které je základem pro různé druhy chtíče (Efezským 2:3; 4:22).

Je možné najít štestí a spokojenost?

Přesto všechno co se kolem nás může dít, existuje něco, co nás může učinit šťastnými. Bůh nám ukazuje v Žalmu 1:2, že (Šťastný člověk) nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.

Jeden z významů slova „zákon“ je „to co nás Bůh skrze své Slovo specificky učí“ – to jak s ním specificky přemýšlet.

Tak jak ukrýváme Boží specifickou pravdu v našich srdcích, Duch Svatý je věrný nám poskytnout radu uprostřed každého problému který nás postihne. Je to přímo úměrné. To je odpověď na všechny problémy, kterým čelíme.

Přemýšlení nad Božím Slovem je také tajemstvím každého efektivního kazatele. Je to klíčem k pomazání a úspěšné službě. Rozjímání nás chrání od stresu, strachu, starostí, chtíče, nejistoty i slábého sebeobrazu a sebemínění.

Odezva víry na zbožné specifické přemýšlení s Bohem produkuje nejvyšší formu štěstí, které nepodléhá okolnostem a tomu co se kolem nás zrovna děje.