Opravdový křesťanský život

Posted by on Čvn 9, 2013 in Křesťanský život | No Comments

2.6.2013 neděle – P.Petr Tyll – Římanům 6 – Naše identita je Kristus

9.6.2013 neděle – P.Petr Tyll – Na co hledíme a co hledáme? Co znamená „hledat“?

Slovo Pastora Johna Love pro mláděž

Posted by on Čvn 8, 2013 in Slovo pro mládež | No Comments

Pastor John Love (anglicky s následným českým překladem)

1. Postoj milosti

2. Boží jméno

3. Subjektivita

4. Jak mít dobrý vztah?

Výchova dětí a teenagerů

Posted by on Čvn 8, 2013 in Vztahy a rodina | No Comments

Pastor Brian Lange

Teenager (adolescent) – období puberty

Teenager je anglické označení pro mladého člověka (adolescenta), často ještě v období dospívání (pubertě). Psychologicky adolescenci charakterizuje postupné konsolidování duševního života (proti krizím a labilitě puberty), krystalizace postojů a názorů a zejména rozumově psychické zrání. Je to čas formování samostatného vztahu s Bohem.

1. část – možná tendence teenagerů oddělit se od rodiny

2. část – řešení a znovunavázání vztahu s teenagerem

 

Výklad 1. listu Janova

Posted by on Čvn 8, 2013 in 1. list Janův | No Comments

1. Jan 3: 7-8 Biblická definice člověka, který žije spravedlivě a zbožně

Muž a žena – jejich rozdílné myšlení, specifický pohled a jejich vztah (3 díly)

Posted by on Čvn 8, 2013 in Vztahy a rodina | No Comments

Třídílná série, mluvčí: Pastor Jon Boyce (UK)

Vánoce 24.12.2012 – pastor Tomáš

Posted by on Led 10, 2013 in AUDIO MP3 | No Comments

Význam Vánoc a „Co s námi?“ 5-ti minutové poselství Vánoc 2012.

Jistota spasení 02 (Doktrína ospravedlnění) – pastor Tomáš

Jednou spasen = navždy spasen.
Druhé ze série kázání na téma „Věčné jistoty spásy“.
Spása skutky, udržení spásy skutky, či ztráta spásy skutky je papeženstvím v dnešních církvích. Luter a následná reformace znovu-objevili ztracenou pravdu „ospravedlnění bez skutků“ (Řím 3:28, Ef 2:8-9). Hanba těm, co káží římsko-katolické hereze v křesťanských církvích.

Jistota spasení 01 (Pečeť Ducha Svatého) – pastor Tomáš

Jednou spasen = navždy spasen. A to není rouhání! I Mistra Jana Husa upálili v kacířské čepici za údajné rouhání, ale on vlastně jen kázal Bibli.
První ze série kázání na téma „Věčné jistoty spásy“.
Zapečetění Duchem Svatým, závdavek, vykoupení.
Věřící němůže být démonem posedlý, maximálně démonem ovlivněný, ale nikdy ne posedlý.

Konec světa 21.12.2012? Znamení, divy, zázraky? – pastor Tomáš

Posted by on Pro 12, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Omlouváme se za zhoršenou kvalitu poslechu, díky přisednuvšímu Adventistovi sedmého dne, který vyrušoval, jak sami uslyšíte.
Stáhněte si, prosím, doplňující materiály jako texty veršů a časovou přímku.

Evangelium Milosti vs. Evangelium Pokání – pastor Tomáš

Posted by on Lis 30, 2012 in AUDIO MP3, Misije, Téma MILOST | No Comments

(Pavlovo a Boží) evangelium Milosti Ježíše Krista versus evangelium Pokání Jana Křtitele.
Zákonictví Vás nic nestojí, milost Vás stojí všechno (položení života).
Milostí jsme začali, milostí pokračujeme a dokončíme.

Otrok, syn, syn a nebo syn – pastor Tomáš

Posted by on Lis 17, 2012 in AUDIO MP3, Misije | No Comments

Křesťan může žít v domě svého Otce jako otrok, jako syn, nebo syn a nebo syn!
Je to na nás. Tak nedělejme „Hagaroviny!“

4.11.2012 Neděle AUDIO kázání Pastor Petr – Je náš křesťanský život práce těla, v marnosti naší mysli, nebo práce lásky v mysli Kristově? Židům 6:9,10

Posted by on Lis 5, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

4.11.2012 AUDIO kázání Pastor Petr – Je náš křesťanský život práce těla, nebo práce lásky?

Domnívá-li se někdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame své srdce; jeho zbožnost je marná. (Jakub 1:26)

Jen práce lásky má z Božího pohledu význam. Práce těla je marná. Práce těla je zjevena komunikací křesťana. Je komunikace křesťana hořkost, zuřivost a hněv a dokonce špatnost (jednání s cílem ublížit a škodit práci Ježíše Krista na zemi?). Nebo jeho komunikace odpovídá pravdě o tom, […]

30.10.2012 Bible mluví Poděbrady – Kdo si myslíš, že jsi, že tupíš jiného? (O Boží ochraně věřícího, který je pomlouván)

Posted by on Říj 31, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

AUDIO MP3 – Pastor Petr – Římanům 14:4 Kdo jsi ty, abys tupil cizího služebníka? Svému Pánu stojí nebo padá. Ano, a bude pozdvihnut, vždyť Bůh má moc ho postavit.

nedělní kázání – Žalm 19 část 4. – Posvěcení Boží milostí skrze víru v Jeho slovo

Posted by on Říj 22, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

21.10.2012 AUDIO kázání Pastor Petr – Posvěcení Boží milostí skrze víru

Spása i posvěcení je milostí skrze víru v Jeho slovo

Boží jednání s Izraelem, kterého Bůh vykoupil a vysvobodil z Egypta svou milostí. Průchod Rudým mořem je obrázkem spásy věřícího. Průchod Izraele do zaslíbené země je obrázkem vstoupení do odpočinutí, společenství s Bohem – křesťanského života radosti a posvěcení. Bůh naplánoval pro Izrael, že společenství bude na stajném základě, jako jejich spása – na základě Boží síly a na základě Boží […]

Žalm 19 část 3. – setkání církve v Poděbradech

Posted by on Říj 22, 2012 in AUDIO MP3, Misije | No Comments

16.10.2012 AUDIO kázání Pastor Petr 20121016_z19_3_podebrady

nědělní kázání – Žalm 19 – 1. část – univerzální a speciální zjevení – p. Petr

Posted by on Říj 9, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Nedělní kázání 7. října 2012

Nebesa vypravují o Boží slávě; obloha vypovídá o díle jeho rukou. Den dni vylévá řeč, noc noci sděluje poznání. Není to řeč, nejsou to slova, jejich hlas není slyšet. Do celé země proniká jejich zvuk a jejich výroky do končin světa. (Žalm 19:2–5)

Biblická studia a evangelizace v Poděbradech – Jsme Bohem milovaní – naše identita v Kristu

Posted by on Říj 2, 2012 in AUDIO MP3, Misije | No Comments

audio: Jsme Bohem milovaní – naše identita v Kristu (list Judův) – Pastor Petr

nedělní kázání – Slyšení Božího Slova – P.Petr

Posted by on Říj 1, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Nedělní kázání 30. září 2012

Proto, jak praví Duch Svatý: ,Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas… (Židům 3:7)

Jak udělat, aby lidé milovali Krista? (Ústí n/Labem) – pastor Tomáš

Posted by on Říj 1, 2012 in AUDIO MP3, Misije | No Comments

Jak udělat, aby lidé milovali Krista?
Jak udělat, abychom my sami milovali Krista?
Jak udělat, abychom milovali lidi?

Tohle je láska (Vztahy, mládež) – pastor Tomáš

Posted by on Zář 11, 2012 in AUDIO MP3, Mládež | No Comments

Až po svatbě!!
Pokoj při čekání na Boha (na partnera).
Význam polibku.
Jak dlouhou mám nosit sukni?