Odpověď na všechny problémy

Posted by on Dub 5, 2017 in Blog | No Comments

Lidé hledají štěstí.

Žijeme ve světě, který je plný násilí. Bible říká, že žijeme v těle hříchu a smrti (Římanům 6:6; 7:24), které je základem pro různé druhy chtíče (Efezským 2:3; 4:22).

Je možné najít štestí a spokojenost?

Přesto všechno co se kolem nás může dít, existuje něco, co nás může učinit šťastnými. Bůh nám ukazuje v Žalmu 1:2, že (Šťastný člověk) nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.

Jeden z významů slova „zákon“ je „to co nás Bůh skrze své Slovo […]