Konec světa 21.12.2012? Znamení, divy, zázraky? – pastor Tomáš

Posted by on Pro 12, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Omlouváme se za zhoršenou kvalitu poslechu, díky přisednuvšímu Adventistovi sedmého dne, který vyrušoval, jak sami uslyšíte.
Stáhněte si, prosím, doplňující materiály jako texty veršů a časovou přímku.

Konec světa 2012? – pastor Tomáš.mp3

Základní Eschatologická časová osa ke stažení ve formátu .jpg
Pro stažení do PC vložte tento odkaz do prohlížeče:
http://biblemluvi.com/wp-content/uploads/eschatology_chart1.jpg

Vzácní bratři a sestry,

zde je několik veršů k tzv.Danielovým týdnům. Jedná se o sedmileté soužení (neboli Jákobova běda, potíže), rozdělené na dvě poloviny 3,5 a 3,5 roku.

Antikrist uzavírá smlouvu s Izraelem, v polovině po 3,5letech ji poruší a usedá do chrámu a prohlašuje se za Boha.

2.Tessalonickým 2:3
… a dokud se neobjeví člověk nepravosti, Syn zatracení. 4 Ten se postaví na odpor a ‚povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce ‚usedne v chrámu Božím‘ a bude se vydávat za Boha.

Zjevení 11
2..ti budou pustošit svaté město po dvaačtyřicet měsíců. (3,5roku). 3 A povolám své dva svědky, a oblečeni v smuteční šat budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní.(opět 3,5roku)“ 4 To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před Pánem země. 5 A kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyšlehne oheň z jejich úst a sežehne jejich nepřátele; takto zahyne každý, kdo by jim chtěl ublížit. 6 Ti dva svědkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště za dnů jejich prorokování, a mají moc proměnit vody v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít. (asi pravděpodobně Elijáš a Mojžíš)

Zjevení 12
6 Žena (Israel) pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní (opět 3,5roku).

14 Ale té ženě (Israel) byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku (3,5roku).

Daniel 9:27
Vnutí svou smlouvu mnohým (Antikrist) v jednom týdnu (na 7let), a v polovině toho týdne (po 3,5letech) zastaví obětní hod i oběť přídavnou. Hle, pustošitel na křídlech ohyzdné modly, než se naplní čas a na pustošitele bude vylito rozhodnutí.“

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.