Česká letní křesťanská konference 2013

Posted by on Čvc 28, 2013 in Jiné | No Comments

Nyní jsou k dispozici všechna kázání z České letní křesťanské konference 2013, která se konala na Šumavě v hotelu Engadin:

Povzbuzení (ř. parakaleo) – pastor Petr

Posted by on Srp 5, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Povzbuzení (parakaleo) – pastor Petr
Nedělní kázání
5. srpna 2012

Povzbuzení – řecky parakaleo,2.Kor 1:3-7, Řím 15:5, Žd 6:18, Řím 12:8

Zacharjáš 3:6 Potom Hospodinův anděl obnovil (heb. ud – duplikovat, opakovat, svědčit, obnovit) Jóšuu

Biblická studia – posvěcení věřícího milostí- pastor Petr

Posted by on Srp 3, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Biblická studia – progresivní posvěcení milostí skrze víru – jako nedílná součást evangelia milosti vs. falešné evangelium (Galatským 1:7) – pastor Petr
Pátek 3. srpna 2012

Bůh tak miloval – pastor Petr

Posted by on Čvc 30, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Bůh tak miloval – pastor Petr
Nedělní kázání
22. července 2012

Boží dobrota vede k pokání – pastor Petr

Posted by on Čvc 30, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Boží dobrota vede k pokání – pastor Petr
Nedělní kázání
29. července 2012

Pokání (metanoeo) je změna mysli (a taky nějaká kosmetika :-))

A Bůh řekl – pastor Petr

Posted by on Čvc 7, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Řekl snad Bůh…?! Genesis 3. Pochyby a útok na inspirované Boží slovo. Nové modernistické směry v přístupu k výkladu a překladu Božího Slova nejsou „novou“ zbraní, ale starou zbraní satanova arzenálu.

Biblická studia Poděbrady
Pastor Petr Tyll
3. července 2012

Kristova láska – pastor Petr

Posted by on Čvc 1, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Milujte se navzájem – pastor Petr

„To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.“ (Jan 15,12)

Poděbrady 26. června 2012 – pastor Petr

Posted by on Čvc 1, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Chůze po vodě – pastor Petr

Biblická studia Poděbrady
26. června 2012
Pastor Petr Tyll

Boží, nebo lidské řešení – pastor Petr

Posted by on Čvn 30, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Voda ze skály? Jak na to… – pastor Petr

7 Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
8 „Vezmi hůl, svolej spolu se svým bratrem Áronem pospolitost a před jejich očima promluvte ke skalisku, ať vydá vodu. Vyvedeš jim tak vodu ze skaliska a napojíš pospolitost i jejich dobytek.“

Malé ryby – pastor Petr

Posted by on Čvn 17, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Malá ryba s velkým potenciálem – pastor Petr

Nedělní kázání
17. června 2012

Boží láska základem našeho života – pastor Petr

Posted by on Čvn 12, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Boží láska základem našeho života – pastor Petr

Biblická studia Poděbrady
12. června 2012

Jednoduchost víry – pastor Petr

Posted by on Čvn 11, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Pohlédni na bronzového hada – pastor Petr

Nedělní kázání 10. června 2012

„Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.“
Jan 3:14-15

Kristus mezi námi – pastor Petr

Posted by on Čvn 4, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

„Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“ A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma… (Lukáš 24:32-33)

„Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot. S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu, s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá!“ (Žalm 18, 29-31)

Cesta do Emauz – pastor Petr
Nedělní kázání 3. června 2012

Socialismus budovaný zdola – pastor Petr

Posted by on Kvě 23, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Socialismus budovaný zdola – pastor Petr

„To je jistě ten Prorok, který má přijít na svět.“ (J 6,14) Lid chtěl chléb a krále, který je nasytí. Chtěli socialismus budovaný zdola, krále jako nástroj lidu, který plní jejich potřeby… Proto odchází na horu zcela sám…

Neděle 20. května 2012

Závěr listu Židům – pastor Petr

Posted by on Kvě 23, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

List Židům: milost skrz na skrz – pastor Petr
Neděle 13. května 2012

Ospravedlnění, posvěcení, oslavení – pastor Petr

Posted by on Kvě 9, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Tři fáze spasení: Ospravedlnění, posvěcení, oslavení – pastor Petr
Nedělní kázání 6. května 2012

1) Spása od trestu za hřích (ospravedlnění)
2) Spása od moci hříchu (posvěcení)
3) Spása od přítomnosti hříchu (oslavení)

Evangelium, Boží moc k záchraně – pastor Petr

Posted by on Dub 30, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka.
Římanům 1,16

Pastor Petr
Nedělní kázání 29.4. 2012

Boží Slovo má moc – pastor Petr

Posted by on Dub 23, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Boží Slovo má moc zachránit náš život!
Jakub 1:21
Nedělní kázání 22.4.2012

EuroCon 2012 – kázání (český překlad)

Posted by on Bře 10, 2012 in AUDIO MP3, Fotky | No Comments

několik kázání

Bohoslužby ve vánočním čase

Posted by on Pro 11, 2011 in Jiné | No Comments

Příští týden v neděli (18. prosince) bude předvánoční bohoslužba s dětskou besídkou. Přijďte se podívat na naše nejmenší.

V neděli 25. prosince a 1. ledna (na Nový rok) bohoslužba nebude.

Od 8. ledna budou bohoslužby zase tradičně v deset hodin.