Kristus mezi námi – pastor Petr

Posted by on Čvn 4, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

„Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“ A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma… (Lukáš 24:32-33)

„Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot. S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu, s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá!“ (Žalm 18, 29-31)

Cesta do Emauz – pastor Petr
Nedělní kázání 3. června 2012

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.