Boží, nebo lidské řešení – pastor Petr

Posted by on Čvn 30, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Voda ze skály? Jak na to… – pastor Petr

7 Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
8 „Vezmi hůl, svolej spolu se svým bratrem Áronem pospolitost a před jejich očima promluvte ke skalisku, ať vydá vodu. Vyvedeš jim tak vodu ze skaliska a napojíš pospolitost i jejich dobytek.“

9 Mojžíš tedy vzal hůl, která byla před Hospodinem, jak mu přikázal.
10 I svolal Mojžíš s Áronem shromáždění před skalisko. Řekl jim: „Poslyšte, odbojníci! To vám z tohoto skaliska máme vyvést vodu?“
11 Nato Mojžíš pozdvihl ruku, dvakrát udeřil svou holí do skaliska a vytryskl proud vody, takže se napila pospolitost i jejich dobytek.
12 Hospodin však Mojžíšovi a Áronovi řekl: „Protože jste mi neuvěřili, když jste měli před syny Izraele dosvědčit mou svatost, neuvedete toto shromáždění do země, kterou jim dám.“ (Numeri 20,7-12)

24. červen 2012
Nedělní kázání

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.