30.10.2012 Bible mluví Poděbrady – Kdo si myslíš, že jsi, že tupíš jiného? (O Boží ochraně věřícího, který je pomlouván)

Posted by on Říj 31, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

AUDIO MP3 – Pastor Petr – Římanům 14:4 Kdo jsi ty, abys tupil cizího služebníka? Svému Pánu stojí nebo padá. Ano, a bude pozdvihnut, vždyť Bůh má moc ho postavit.

nedělní kázání – Žalm 19 část 4. – Posvěcení Boží milostí skrze víru v Jeho slovo

Posted by on Říj 22, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

21.10.2012 AUDIO kázání Pastor Petr – Posvěcení Boží milostí skrze víru

Spása i posvěcení je milostí skrze víru v Jeho slovo

Boží jednání s Izraelem, kterého Bůh vykoupil a vysvobodil z Egypta svou milostí. Průchod Rudým mořem je obrázkem spásy věřícího. Průchod Izraele do zaslíbené země je obrázkem vstoupení do odpočinutí, společenství s Bohem – křesťanského života radosti a posvěcení. Bůh naplánoval pro Izrael, že společenství bude na stajném základě, jako jejich spása – na základě Boží síly a na základě Boží […]

Žalm 19 část 3. – setkání církve v Poděbradech

Posted by on Říj 22, 2012 in AUDIO MP3, Misije | No Comments

16.10.2012 AUDIO kázání Pastor Petr 20121016_z19_3_podebrady

Pozor !! od první neděle v listopadu 2012 změna nedělních bohoslužeb Církve větší milosti v Praze!!

Posted by on Říj 22, 2012 in Jiné | No Comments

Pešlova 133/10, 190 00 Praha-Vysočany

Metro – 2 minuty chůzí od stanice Vysočanská
Tramvaj – zastávka Nádraží Vysočany (tram. Číslo 15, 19, 54)
Autobus – zastávka Vysočanská (bus. Číslo: 136, 177, 183, 151, 158, 375)

nědělní kázání – Žalm 19 – 1. část – univerzální a speciální zjevení – p. Petr

Posted by on Říj 9, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Nedělní kázání 7. října 2012

Nebesa vypravují o Boží slávě; obloha vypovídá o díle jeho rukou. Den dni vylévá řeč, noc noci sděluje poznání. Není to řeč, nejsou to slova, jejich hlas není slyšet. Do celé země proniká jejich zvuk a jejich výroky do končin světa. (Žalm 19:2–5)

Biblická studia a evangelizace v Poděbradech – Jsme Bohem milovaní – naše identita v Kristu

Posted by on Říj 2, 2012 in AUDIO MP3, Misije | No Comments

audio: Jsme Bohem milovaní – naše identita v Kristu (list Judův) – Pastor Petr

nedělní kázání – Slyšení Božího Slova – P.Petr

Posted by on Říj 1, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Nedělní kázání 30. září 2012

Proto, jak praví Duch Svatý: ,Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas… (Židům 3:7)

Jak udělat, aby lidé milovali Krista? (Ústí n/Labem) – pastor Tomáš

Posted by on Říj 1, 2012 in AUDIO MP3, Misije | No Comments

Jak udělat, aby lidé milovali Krista?
Jak udělat, abychom my sami milovali Krista?
Jak udělat, abychom milovali lidi?