Boží, nebo lidské řešení – pastor Petr

Posted by on Čvn 30, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Voda ze skály? Jak na to… – pastor Petr

7 Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
8 „Vezmi hůl, svolej spolu se svým bratrem Áronem pospolitost a před jejich očima promluvte ke skalisku, ať vydá vodu. Vyvedeš jim tak vodu ze skaliska a napojíš pospolitost i jejich dobytek.“

Užasná milost – pastor Tomáš

Posted by on Čvn 19, 2012 in AUDIO MP3, Misije, Téma MILOST | No Comments

ÚŽASNÁ MILOST.
Třetí z trojice kázání na milost, která nám nedává jen druhou šanci, ale šanci a šanci a šanci a šanci…

Poděbrady 19. června 2012
Pastor Tomáš

Slavná milost – pastor Tomáš

Posted by on Čvn 17, 2012 in AUDIO MP3, Téma MILOST | No Comments

SLAVNÁ MILOST. Milost je SKANDÁLNÍ, SLAVNÁ a ÚŽASNÁ. Druhé z trojice kázání na milost, která je základem našeho života a do které jsme byli povoláni. (Scandalous Grace, Glorious Grace & Amazing Grace…and Abundant Grace – 1.Tim1:14, Greater Grace – James 4:6).

Malé ryby – pastor Petr

Posted by on Čvn 17, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Malá ryba s velkým potenciálem – pastor Petr

Nedělní kázání
17. června 2012

Boží láska základem našeho života – pastor Petr

Posted by on Čvn 12, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Boží láska základem našeho života – pastor Petr

Biblická studia Poděbrady
12. června 2012

Jednoduchost víry – pastor Petr

Posted by on Čvn 11, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Pohlédni na bronzového hada – pastor Petr

Nedělní kázání 10. června 2012

„Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.“
Jan 3:14-15

Kristus mezi námi – pastor Petr

Posted by on Čvn 4, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

„Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“ A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma… (Lukáš 24:32-33)

„Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot. S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu, s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá!“ (Žalm 18, 29-31)

Cesta do Emauz – pastor Petr
Nedělní kázání 3. června 2012

Pomazání – pastor Tomáš

Posted by on Čvn 3, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Proč v některé církvi slyšíte kázání, ale nejste vysvobozeni? Pomazání v církvi a směs koření, ze kterého se dělalo.

Dovol Bohu, aby tě miloval

Posted by on Čvn 3, 2012 in Literatura | No Comments

Dovol Bohu, aby tě miloval – bookletka, která změní Váš život, proměnou Vašeho smýšlení. Nejdůležitější není totiž milovat Boha, ale nechat Boha, aby miloval Vás.