Biblická studia a evangelizace v Poděbradech – Nepřizpůsobujme se vnější formě, buďme proměňováni uvnitř

Posted by on Srp 22, 2012 in AUDIO MP3, Misije | No Comments

Jan 15:14,15 Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji.  Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán; nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého Otce.

Římanům 12:1-2 Prosím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná (logikos) služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou [své] mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé.

Budou mít vnější formu zbožnosti (duchovnosti), ale její moc jim bude cizí. Od takových se odvracej. (2. Timoteovi 3:5)  Budou používat mysl světa, tlačit lidi do formy, aby se navenek přizpůsobili a vypadali zbožně, místo aby byli proměňování přijetím nové mysli – Kristovi mysli (1.Kor 2:16; Efezským 4:23,24).

AUDIO Nepřizpůsobujte se vnější formě, buďme proměňováni uvnitř – Pastor Petr

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.