Evangelium Milosti vs. Evangelium Pokání – pastor Tomáš

Posted by on Lis 30, 2012 in AUDIO MP3, Misije, Téma MILOST | No Comments

(Pavlovo a Boží) evangelium Milosti Ježíše Krista versus evangelium Pokání Jana Křtitele.
Zákonictví Vás nic nestojí, milost Vás stojí všechno (položení života).
Milostí jsme začali, milostí pokračujeme a dokončíme.

Otrok, syn, syn a nebo syn – pastor Tomáš

Posted by on Lis 17, 2012 in AUDIO MP3, Misije | No Comments

Křesťan může žít v domě svého Otce jako otrok, jako syn, nebo syn a nebo syn!
Je to na nás. Tak nedělejme „Hagaroviny!“

4.11.2012 Neděle AUDIO kázání Pastor Petr – Je náš křesťanský život práce těla, v marnosti naší mysli, nebo práce lásky v mysli Kristově? Židům 6:9,10

Posted by on Lis 5, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

4.11.2012 AUDIO kázání Pastor Petr – Je náš křesťanský život práce těla, nebo práce lásky?

Domnívá-li se někdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame své srdce; jeho zbožnost je marná. (Jakub 1:26)

Jen práce lásky má z Božího pohledu význam. Práce těla je marná. Práce těla je zjevena komunikací křesťana. Je komunikace křesťana hořkost, zuřivost a hněv a dokonce špatnost (jednání s cílem ublížit a škodit práci Ježíše Krista na zemi?). Nebo jeho komunikace odpovídá pravdě o tom, […]