Pokoj ze zaslíbení – pastor Tomáš

Posted by on Zář 15, 2012 in Mládež | No Comments

Zaslíbením je, co Bůh slíbil.
A Bůh nemůže lhát. A z toho plyne náš pokoj.
Hledání (a čekání na) životního partnera.

Tohle je láska (Vztahy, mládež) – pastor Tomáš

Posted by on Zář 11, 2012 in AUDIO MP3, Mládež | No Comments

Až po svatbě!!
Pokoj při čekání na Boha (na partnera).
Význam polibku.
Jak dlouhou mám nosit sukni?

nedělní úvod – východo-jižní křesťanství – pastor Petr

Posted by on Zář 11, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Jak daleko je východ od západu, tak od nás vzdálil naše přestoupení. (Žalm 103:12)

Nědělní kázání – Správně rozdělovat Písmo – pastor Tomáš

Posted by on Zář 10, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Horlivě usiluj, aby ses před Boha postavil jako člověk osvědčený, pracovník, který se nemusí stydět a který správně rozděluje slovo pravdy. (2.Timoteovi 2:15)
Zmatečné křesťanství v protikladu ke křesťanskému životu definovaném učením a výkladem Bible, který se věrně drží hermeneutických pravidel.
Normální historický gramatický výklad Bible bez alegorizování a překrucování Slova; církev nenahradila národ Izrael a nepřebírá jeho zaslíbení; Bůh vše stvořil, aby zjevil svou Slávu (svůj charakter). Správné chápání Písma přináší osvobození a radost.

Co je svatost (audio mp3) – Pastor Carl H. Stevens

Posted by on Zář 10, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

V této vůli jsme posvěceni skrze oběť těla Ježíše Krista jednou provždy. (Židům 10:10)

Křesťanská konference Polsko 2012 – O životu s Bohem založeném na Jeho milosti a ne na našich skutcích

Posted by on Zář 10, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

kázání #1 – Pastor Jon Boyce

kázání #2 – Pastor Jon Boyce

kázání #3 – Pastor Maruisz Zajac

kázání #4 – Pastor Jon Boyce

kázání #5 – Nové stvoření

kázání #6 – Oltář

kázání #7 – Bůh v krabici – P. John Love

kázání #8 – Milost vs. zákonictví

kázání #9 – Srdce ukotvené v milosti (Žd 13:9) – P. Jon Boyce

kázání #10 – O důvěře v Boha

kázání #11 – Bůh nás nikdy neopustí

kázání #12 – Boží povzbuzení nám dodává kuráž

kázání #13 – Srdce ukotvené v milosti (Žd […]

nedělní kázání – Vnější poslušnost nebo vnitřní vztah – Pastor Petr

Posted by on Zář 4, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Nedělní kázání 2. září 2012

Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. (Matouš 7:15).

Biblická psychologie – Dean Stodart

Posted by on Zář 1, 2012 in Studium Bible | No Comments

Nauka o duši (psyché + logia) psychologie – je možná pouze z Božího pohledu. Kurz biblické psychologie je o pohledu Bible na duši člověka, jeho fungování, život jeho záchranu. Přilnula k prachu duše má; obživiž mne podlé slova svého. (Žalm 119:25). (Pouze některé nahrávky mají sníženou kvalitu – digitální soubory mp3 byly pořízeny digitalizací původních mgf nahrávek).