nedělní kázání – Vnější poslušnost nebo vnitřní vztah – Pastor Petr

Posted by on Zář 4, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Nedělní kázání 2. září 2012

Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. (Matouš 7:15).

AUDIO – Vnější poslušnost nebo vnitřní vztah – Pastor Petr

Velekněží a farizeové shromáždili veleradu a říkali: „Co uděláme? Vždyť tento člověk činí mnohá znamení. Jestliže ho necháme tak, všichni v něho uvěří a přijdou Římané a vezmou nám toto místo i národ.“ Jeden z nich, nějaký Kaifáš, který byl onoho roku veleknězem, jim řekl: „Vy nic nechápete; ani nemyslíte na to, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ.“ Toto však neřekl sám ze sebe, ale jako velekněz onoho roku vyslovil proroctví, že Ježíš má zemřít za národ, a ne jenom za národ, ale také za to, aby rozptýlené Boží děti shromáždil v jedno.  Od toho dne byli tedy rozhodnuti, že ho zabijí. (Jan 11:47–53)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.