Evangelium, Boží moc k záchraně – pastor Petr

Posted by on Dub 30, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka.
Římanům 1,16

Pastor Petr
Nedělní kázání 29.4. 2012

Boží Slovo má moc – pastor Petr

Posted by on Dub 23, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Boží Slovo má moc zachránit náš život!
Jakub 1:21
Nedělní kázání 22.4.2012

Přijďte ke mně – pastor Tomáš

Posted by on Dub 23, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Přijď takový jaký/á jsi. A nauč se Boží charakter, až pak budeš mít odpočnutí.

Misije Poděbrady

Posted by on Dub 9, 2012 in Misije | No Comments

Poděbrady jsou nádherné město s bohatou historií, kde žije přibližně 14 tisíc obyvatel. Při sčítaní lidu roku 2001 se hlásilo k víře 28% obyvatelstva.
Lidé, které jsme na evangelizaci potkali, byli velice otevření a naslouchali evangeliu. Mohli jsme potkat mnoho mladých lidí. Mladí lidé mají velký potenciál, nepřijímají vše nekriticky, nemají ještě zdeformovanou mysl mediální masáží a jsou otevřeni samostatnému zamyšlení se nad dobrou zprávou o milosti Boží!

Velikonoční bohoslužba 8.4.2012

Posted by on Dub 8, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Velikonoční bohoslužbu 8.4.2012 proběhla v Církvi Calvary Roudnice.

8.4.2012 Velikonoční bohoslužba – Nehledejme živého mezi mrtvými – když On je živ, mohu čelit zítřkům! (Církev Calvary Roudnice) – Pastor Petr Tyll

Boží láska – pastor Tomáš

Posted by on Dub 1, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Pastor_Tomas_Bulicek_RAP_Boží_láska.mp3, …Ne všichni, kteří říkají láska, láska, mají ducha Kristova, ale ducha antikristova. (1.Jan 4)