Víra ze slyšení – pastor Petr

Posted by on Srp 27, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Nedělní kázání 26. srpna 2012

Víra je tedy ze slyšení a slyšení skrze slovo Boží.(Římanům 10:17) Toto jediné se chci od vás dovědět: Přijali jste Ducha na základě skutků Zákona, nebo na základě slyšení víry? (Galatským 3:2)

AUDIO – Víra je ze slyšení – Pastor Petr

Víte to, moji milovaní bratři: Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Neboť lidským hněvem se Boží spravedlnost nevypůsobí. Proto odložte veškerou nečistotu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc zachránit vaše duše.(Jakub 1:19–21)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.