2. Korintským 3:5-6 Ne sami ze sebe se pokládáme za způsobilé, jako bychom měli něco sami ze sebe, ale naše způsobilost je z Boha.

Posted by on Srp 8, 2012 in Studium Bible | No Comments

On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky Nové smlouvy, ne litery, nýbrž Ducha; neboť litera zabíjí, ale Duch obživuje.

Jakýkoliv výklad Bible, učení, či kázání (1.Timoteovi 4:13 Než přijdu, věnuj se předčítání, povzbuzování (kázání), vyučování ( Skutky 13:15, 1.Tesalonickým 2:11)) musí být komunikováno v Duchu Pánově, tzn. ve shodě s Jeho osobou, charakterem, ve shodě s Jeho Dokonaným dílem, jinak budeme služebníky smrti a ne života.

Jan 6:63 Duch je ten, který obživuje, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám pověděl, jsou duch a jsou život.

Je smutné slyšet některé věřící, když říkají Duch Svatý mě vedl pocity, když Jan 6:63 říká, že Duch nás vede svým Slovem (Ef 5:18, Kol 3:16).

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.