Skandální milost – pastor Tomáš

Posted by on Kvě 30, 2012 in AUDIO MP3, Misije, Téma MILOST | No Comments

Spaseni jsme MILOSTÍ, ne skutky, ne vírou, ale MILOSTÍ (Ef 2v8). Milost je naprosto skandální, a proto ji tolik milujeme. Kázání z misií v Poděbradech.

Socialismus budovaný zdola – pastor Petr

Posted by on Kvě 23, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Socialismus budovaný zdola – pastor Petr

„To je jistě ten Prorok, který má přijít na svět.“ (J 6,14) Lid chtěl chléb a krále, který je nasytí. Chtěli socialismus budovaný zdola, krále jako nástroj lidu, který plní jejich potřeby… Proto odchází na horu zcela sám…

Neděle 20. května 2012

Závěr listu Židům – pastor Petr

Posted by on Kvě 23, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

List Židům: milost skrz na skrz – pastor Petr
Neděle 13. května 2012

Ospravedlnění, posvěcení, oslavení – pastor Petr

Posted by on Kvě 9, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Tři fáze spasení: Ospravedlnění, posvěcení, oslavení – pastor Petr
Nedělní kázání 6. května 2012

1) Spása od trestu za hřích (ospravedlnění)
2) Spása od moci hříchu (posvěcení)
3) Spása od přítomnosti hříchu (oslavení)