Video: Další prosím…

Posted by on Srp 8, 2011 in Video | No Comments

Zeptejte se sami sebe: S jakou složkou přijdete vy?

Neboť Bůh tak miloval svět,
že dal svého jednorozeného Syna,
aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul,
ale měl věčný život.

Bůh totiž neposlal svého Syna na svět,
aby svět odsoudil,
ale aby svět byl skrze něho spasen.

Kdo v něj věří, není souzen,
ale kdo nevěří, je již odsouzen;
neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna.

Jan 3,16-18

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.