Náramky Christian farmers

Posted by on Čvc 8, 2011 in Jiné | No Comments

Dostali jste od nás nebo někoho jiného barevný náramek na nepamatujete si jeho význam? Opakování je matka moudrosti :-)

Náramek má pět barevných korálků nebo pět barevných částí – podle toho, jestli je kožený nebo gumový. Barvy však zůstávají stejné:

 • Zlatá (žlutá) představuje nebe. Místo, kam bychom se všichni chtěli dostat.
  „…to město je z ryzího zlata, zářícího jako křišťál.“ (Zjevení 21,18b)
 • Černá představuje hřích. Náš problém – všichni jsme hříšní.
  „Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“ (Římanům 3,23)
 • Červená představuje krev Kristovu. Boží zaopatření proti hříchu.
  „Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ (Římanům 5,8)

Toto pro nás učinil Ježíš. Tolik nás miloval, že šel na kříž kvůli nám, abychom mohli mít odpuštění našich hříchů a mohli jsme být spaseni.

 • Bílá znamená, že všichni mohou být nyní spaseni. Naše reakce na to, co Ježíš na kříži pro nás učinil.
  „Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen.“ (Římanům 10,13)
  „Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“ (Jan 1,12)
 • Zelená představuje růst. Pán chce, abychom zakoušeli pokoj a radost. Má pro každého speciální záměr.
  „Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.“ (2. list Petrův 3,18)

Máš právě teď 100% jistotu ve svém srdci, že kdybys dneska umřel, byl bys v nebi s Ježíšem? Kdyby se tě Bůh zeptal: „Proč bych tě měl pustit do nebe?“ Co bys mu řekl? Můžeš znát odpověď na tuto otázku, když pozveš Ježíše do svého srdce.

Můžeš se takto pomodlit:

„Drahý Ježíši, vím, že jsem hříšník. Věřím, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy. Odvracím se od svých hříchů a otevírám své srdce Tobě. Přijímám Tě jako svého Spasitele. Děkuji, že jsi mě spasil. Amen.“

Gumová varianta náramku

Můžete navštívit stránky Christan farmers (v angličtině).

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.