Nědělní kázání – Správně rozdělovat Písmo – pastor Tomáš

Posted by on Zář 10, 2012 in AUDIO MP3 | No Comments

Horlivě usiluj, aby ses před Boha postavil jako člověk osvědčený, pracovník, který se nemusí stydět a který správně rozděluje slovo pravdy. (2.Timoteovi 2:15)
Zmatečné křesťanství v protikladu ke křesťanskému životu definovaném učením a výkladem Bible, který se věrně drží hermeneutických pravidel.
Normální historický gramatický výklad Bible bez alegorizování a překrucování Slova; církev nenahradila národ Izrael a nepřebírá jeho zaslíbení; Bůh vše stvořil, aby zjevil svou Slávu (svůj charakter). Správné chápání Písma přináší osvobození a radost.